Website Banner
     
 
 
     
  ลายผ้าใบ (Canvas) # Updated DEC 2013  
 
 
 
   
A001
 
A002
 
A003

 
 
A004
 
A005
 
A006
 
 
A007
 
A008
 
A009
   
A010
 
A011
   A012

 
 


 
 A013    A014   A015

       
 
      
  ลายผ้าฝ้าย (Cotton) # Updated DEC 2013  
 
 
 
   
C01
 
C02
 
C03
   
C04
 
C05
 
C06
   
C07
 
C08
 
C09
   
C10
 
C11
 
C12
   
C13
 
C14
 
C15
   
C16
 
C17
 
C18

 
 
C19
 
C20
 
C21

   
C22
 
C23
 
C24
   
C25
 
C26
 
C27
   
C28
 
C29
 
C30
   
C31
 
C32
 
C33
   
 
C34
 
C35
   C36
 
       
                    C37                                       
 
 
 
 
 
 

 
  กระเป๋าถือ/กระเป๋าสะพาย
กระเป๋าแฟชั่น
 

 
  กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค/iPad/
iPhone/
Galaxy Note
 
  กระเป๋าเป้แบบต่างๆ
 

 
 
  กระเป๋าใส่ของเบ็ดเตล็ด
กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง
ระเป๋าช๊อปปิ้ง
 
 
 

 
  ปลอกหมอนอิง หมอนประดับ
เอนกประสงค์
 
   เก้าอี้ลูกเต๋า/เก้าอี้นั่งเล่น
 
  ผ้ารองจาน / รองแก้ว
 
   กล่องใส่ทิชชู
 
 
 
  กล่องใส่พู่กันแต่งหน้า
 
  ที่แขวนสร้อย/ตุ้มหู
 
  ถาดเก็บเครื่องประดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำหน่ายกระเป๋าผ้าและของที่ระลึก Handmade
เบอร์โทร  089-121-0913,087-939-1999

 
   
© Copyright 2013
www.mama-made4u.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 28